Ljudläckage

En liten öppning som ljud kan passera genom, t.ex. otäta fogar i en mellanvägg.