Ljudtrycksnivå

Tryckvariationer som orsakas av ljudvågor, uttryckt som ett logaritmiskt värde med enheten dB. Den lägsta hörbara ljudtrycksnivån är 0 dB och kallas även hörbarhetsgränsen. Den högsta nivån som kan tolereras kallas smärtgränsen och ligger runt 120 dB.