Ljudstyrka

Ett mått som anger hur högt ett ljud är, uttryckt i decibel (dB).