Taluppfattbarhet

Taluppfattbarheten är direkt beroende av nivån på bakgrundsljudet, efterklangstiden och rummets form. Olika metoder används för att utvärdera taluppfattbarheten, de vanligaste är RASTI, STI och % -Alcons.