Talavskildhet

Ett sätt att avgöra hur svårt det är att höra och förstå andra människors konversationer. Används ofta som en indikator på ljudmiljöns kvalitet i öppna kontorslandskap.