Speech Transmission Index (STI)

Liknande RASTI metoden men en mer komplett form av taluppfattbarhetsmätning genom att alla oktavbanden inom frekvensområdet 125-8000 Hz mäts.