Ultraljud

Ljud med högre frekvens än vad som kan uppfattas av det mänskliga örat.