Rumsakustik handlar om hur ljud uppför sig i ett rum. Ljudöverföring, ljuddämpning, ljudreflektion och ljudspridning är alla viktiga aspekter här. Rumsakustik innefattar också hur vi som människor uppfattar olika akustiska fenomen. Byggnadsakustik täcker också in ljudisolering, där vägen som ljudet tar från ett rum till andra utrymmen ingår.