Hur du optimerar upplevelsen i din biograf: vikten av väggelement och hur man möter budgetbehov.

Acoustic wall elementsEn viktig del av att optimera din biografdesign är att överväga hur väggelementen kan byggas upp och kombineras.

Kombinera väggelement för ett perfekt resultat

För att uppnå en balanserad absorption behövs en blandning av väggelement. Väggelementen är uppbyggda av kombinationer av olika absorberande material och ibland också kombinerat med en slitsad MDF-bräda. 

Olika typer av väggkonstruktion (principer) 


System 1:
  Typisk högfrekvent absorbent

System 1: Typical high-frequnecy absorberModus Black 970 50 mm
Glasull, 27 kg/m3, 70 mm


System 2:
  Bredbandsabsorbent

System 2Ecophon Akusto™ Wall Texona, 40 mm
Glasull, 20 kg/m3, 70 mm


System 3:
  Mellanfrekvens absorbent

System 3Ecophon Akusto™ Wall Texona, 40 mm
Glasull, 20 kg/m3, 70 mm


System 4:
  Bredbandsabsorbent

System 4Ecophon Akusto™ Wall Texona, 40 mm
MDF bräda, 30 mm, luftmellanrum 6 mm
Glasull, 20 kg/m3, 95 mm


System 5:
  Lågfrekvent resonansabsorbent

System 5MDF bräda, 30 mm, luftmellanrum 6 mm
Glasull, 20 kg/m3, 70 mm

 

Diagram system 1

För system 1

A = Statistisk absorptionskoefficient
B = Frekvens, Hz
1 = System 1

System 2 och 4

För system 2 och 4

A = Statistisk absorptionskoefficient
B = Frekvens, Hz
2 = System 2
4 = System 4

 

System 3 och 5

För system 3 och 5

A = Statistisk absorptionskoefficient
B = Frekvens, Hz
3 = System 3
5 = System 5

Skräddarsydda biograflösningar för olika budgetutbud

Ibland sätter budgetbegränsningar förutsättningarna för akustisk prestanda. Biograflösningar från Ecophon kan givetvis skräddarsys för att möta olika budgetnivåer. Även om en mer grundläggande lösning inte når samma akustiska nivåer som en optimerad lösning, bör den utformas så att den levererar så bra akustik som möjligt.

Här visar vi ett exempel på en optimerad konstruktion och ett exempel på en grundläggande konstruktion. Dessa är typexempel och används för att förklara principerna för olika nivåer. Varje verklig designlösning behöver skräddarsys för att passa själva projektet.

 

 Optimerad lösningOptimised solution

 1. Filmduk
 2. System 1: Typisk högfrekvent absorbent. 
  Produkt: Industry Modus S Black 970
 3. Vänster/höger väggar
 4. System 5: Lågfrekvent resonansabsorbent
 5. System 2: Bredband absorbent.
  Produkt: Akusto Wall C Texona
 6. System 3: Mellanfrekvens absorbent.
  Produkt: Akusto Wall C Texona/gamma
 7. Undertak
  Produkt: Focus Ds Akutex™ FT Dark Diamond med Extra Bass
 8. System 4:  Bredband absorbent.
  Produkt: Akusto Wall C Texona
 9. Bakre vägg

StandardlösningStandard solution

 1. Filmduk
 2. System 1: Typisk högfrekvent absorbent. 
  Produkt: Industry Modus S Black 970
 3. Vänster/höger väggar
 4. System 2: Bredband absorbent.
  Produkt: Akusto Wall C Texona
 5. System 3: Mellanfrekvens absorbent.
  Produkt: Akusto Wall C Texona/gamma
 6. Undertak
  Produkt: Focus Ds Akutex™ FT Dark Diamond med Extra Bass
 7. System 4:  Bredband absorbent.
  Produkt: Akusto Wall C Texona
 8. Bakre väggl