Sänka ljudnivåer utan att sänka den hygieniska standarden

Produktionsmiljön inom livsmedelsindustrin består oftast av hårda och öppna ytor för att möjliggöra god livsmedelshygien. Tillverkningslinjer för tillagning, fyllning, packning, frysning och konservering av livsmedel genererar höga ljudnivåer i utrymmen där hårda ytor reflekterar och sprider ljudet. Samtidigt är det viktigt att de ljudabsorberande system som är installerade, inte har en negativ påverkan på hygienen

Utmaning

  • Höga ljudnivåer från t.ex. produktionsmaskiner
  • Öppna utrymmen tillåter ljudutbredning
  • Höga hygienkrav

Lösning

  • Använd ett ljudabsorberande tak för att minska ljudnivån
  • Använd Bafflar för områden där ett heltäckande tak inte är möjligt
  • Lägg till väggabsorbenter för att minska ljudutbredningen och öka taluppfattbarheten för personalen

Produktrekommendation

För bästa resultat rekommenderar vi en kombination av lösningar från listan nedan. Besök den motsvarande produktsidan som anges i tabellen för att identifiera vilken lösning som bäst passar dina behov.

Rengörbarhet Undertakslösningar Frihängande enheter Vägglösningar
Smutsresistent, våtavtorkning 1 g/v. Hygiene Performance Plus A(Connect C3)  -  -
Smutsresistent, högtryckstvätt 2 ggr/år. Hygiene Performance Plus A(Connect C3) Hygiene Performance Baffle(Connect C3) Hygiene Performance Wall(Connect C3)
Smuts, fett och kemiskt resistent,daglig högtryckstvätt Hygiene Advance A 
(
Connect C3)
Hygiene Advance Baffle
(Connect C3)
Hygiene Advance Wall
(Connect C3)