Det egna rummet på ett äldreboende ska kännas tryggt, privat och avkopplande. För att säkerställa detta är det viktigt att minska effekterna av oönskade ljud. Ekon måste minskas för att man ska kunna prata utan att behöva höja rösten.

Och vid alla slags utrymmen inom äldreomsorgen, är det viktigt att tänka på att de boende ofta har hörselnedsättningar. Buller och hörselsvårigheter är kända för att orsaka oro, stress och tillbakadragande från sociala aktiviteter.

Utmaning

  • Minska ekon
  • Erbjuda avskildhet
  • Minimera effekterna av oönskade ljud som skapas i rummet
  • Att hålla ljud från angränsande rum och korridorer från sitt privata rum

Lösning

  • Ett ljudabsorberande undertak i rummet
  • Ljudisolering mellan rummen och ut mot korridor

Akustiska omständigheter

Efterklangstid, avskildhet

Rekommenderade produkter för gemensamma utrymmen inom äldreomsorgen

För bästa resultat rekommenderar vi en kombination av lösningar från listan nedan. Besök den motsvarande produktsidan som anges i tabellen för att identifiera vilken lösning som bäst passar dina behov.

Undertakslösningar Frihängande enheter Vägglösningar
Hygiene Clinic A - Akusto Wall A
Hygiene Clinic E   Akusto Wall C
Focus