För bästa resultat rekommenderar vi att kombinera lösningar från listan nedan. Besök produktsidan som anges i tabellen för att identifiera vilken lösning som bäst passar dina behov.

Överallt där människor vistas sker informella möten. I en typisk kontorsmiljö sker detta ofta i matsalar och allmänna utrymmen. Sådana platser brukar vara stora och ha hög takhöjd. Här finns det ofta mycket folk, det hörs ljud från porslin, bestick och från människor som pratar eller går förbi.

Utmaning

  • Hålla den övergripande ljudnivån från att eskalera
  • Hindra ljudet från att sprida sig

Lösning

  • Använd ett ljudabsorberande tak
  • Täck så mycket som möjligt av väggarna med väggabsorbenter.
  • Använd ljudabsorberande skärmar nära intilliggande arbetsplatser som avskiljare och för att förhindra ljudutbredning.
  • Om möjligt, se till att dessa utrymmen inte placeras för nära aktiviteter som kräver koncentration.

Akustiska aspekter

Ljudnivå och ljudutbredning

Produktrekommendationer

För bästa resultat rekommenderar vi att kombinera lösningar från listan nedan. Besök produktsidan som anges i tabellen för att identifiera vilken lösning som bäst passar dina behov.

Undertakslösningar Vägglösningar
Master Akusto Wall A
Focus Akusto Wall C