Kontorsanställda deltar ofta i projekt och grupparbeten. För att gruppen ska lyckas i sina uppgifter måste kunskap överföras internt, vilket kräver sammanträden, diskussioner och arbetsmöten. Sådana möten ska helst hållas i separata rum, men i verkligheten sker de ofta i halvöppna utrymmen, eller bland kollegor i ett helöppet kontorslandskap.

Utmaning

  • Säkerställa taltydligheten
  • Förhindra uppbyggnad av ekon
  • Rummet ska också vara väl ljudisolerat för att hindra att ljud tränger in eller ut

Lösning 

  • Använd ett ljudabsorberande tak med exceptionella absorptionsegenskaper för alla talfrekvenser, särskilt låga frekvenser samt använd väggabsorbenter
  • Använd ljudisolering
  • Lägg till ljudabsorberande skärmar om personer i intilliggande områden kan störa

Akustiska aspekter

Taluppfattbarhet, ljudutbredning och ljudnivå.

Produktrekommendationer

För bästa resultat rekommenderar vi att kombinera lösningar från listan nedan. Besök produktsidan som anges i tabellen för att identifiera vilken lösning som bäst passar dina behov.

Undertakslösningar Vägglösningar
Focus Akusto Wall A
Combison Akusto Wall C