Central konceptutvecklare

Mai-Britt Beldam

Jag har aldrig tidigare arbetat i ett företag som anstränger sig så mycket för att göra det bästa för slutanvändarna.”

maibritt_350px.jpg

Titel: Central Konceptutvecklare, Vårdlokaler

Anställd sedan: 2007

Arbetsplats: Ecophon i Hyllinge

 

Mai-Britt sprider kunskap

Mai-Britt började som innesäljare och efter fyra år på säljavdelningen gick hon vidare till konceptutvecklingen; först som lokal konceptutvecklare för utbildningslokaler och avancerade sedan till att bli central konceptutvecklare för vårdlokaler.

”Konceptutveckling handlar för mig om marknadsutveckling – och lyckligtvis detta i relation till att människor ska få det bättre där de arbetar, kommunicerar, interagerar samt återhämtar sig.

Jag strävar efter att bli så bra som möjligt på att förstå hur den optimala ljudmiljön ska vara för våra slutanvändare – för såväl vuxna som för barn, för personal samt patienter och boende. Sen sprider jag min kunskap vidare till de viktiga beslutsfattarna inom mitt segment så att även de ska bli medvetna om ljudets betydelse i människors dagliga liv.

När man gör skillnad får allt en mening!

Jag har aldrig upplevt att vi - efter att ha gjort en akustikreglering - har blivit ombedda att ta ner den igen. Vi blir alltid positivt bemötta när projektet är utfört, eftersom människor har fått det bättre.

Många av oss är stolta över att få göra skillnad genom våra jobb, och jag upplever att det finns entusiaster på alla enheter i företaget.

Det är ett nöje att vara en del av en kunskapsorganisation

Ecophon har så otroligt många duktiga människor anställda, och har man inte själv svaret så finns det alltid någon annan som har det – om inte i Sverige - då hittar vi det på något annat ställe ute i organisationen.

Min framtid på Ecophon

Så länge vi har människor i fokus, så länge vi gör vårt bästa och så länge jag känner att jag utvecklas – så länge är Ecophon en intressant arbetsplats för mig.