Produktionstekniker

Katrin Andersson

Det finns ett stort engagemang hos personalen på Ecophon, vilket gör det mycket lätt att trivas.”

Testimonial by Katrin Andersson

Titel: Produktionstekniker Mek

Anställd sedan: 1995

Arbetsplats: Ecophon, Hyllinge

 

Katrin har tagit chansen att växa inom Ecophon

Hennes resa började vid en linje i produktionen och idag, flera år och 4 positioner senare jobbar Katrin Andersson som Produktionstekniker Mek inom vår World Class Manufacturing (WCM) enhet.

”Mitt arbete består i att både driva och delta i produktionsprojekt. Oftast är det WCM-projekt; både förbättringsprojekt och underhållsprojekt. Jag ritar även CAD-ritningar vid behov för vissa projekt som jag är med i och för en del av våra produktions-utrustningar. Det bästa med mitt arbete är att jag alltid står inför nya utmaningar.

Jag hamnade på Ecophon av en ren slump, eftersom jag på grund av hälsan, var tvungen att sluta med att köra travhästar. Men jag har aldrig ångrat mig att jag tog chansen.

Har fått möjlighet genom internrekrytering

Ecophon är ett företag som verkligen satsar på sina anställda både med utbildning och befattning. Jag tror att det är viktigt med internrekrytering för att behålla och utveckla medarbetarna och sprida kunskap i organisationen, och jag har ju själv fått möjligheten att uppleva detta.”