Miljö Hälsa & Säkerhet

Miljö och säkerhet är prioriterade områden för oss. Vi värnar våra medarbetares trivsel och hälsa genom att ständigt förbättra vår arbetsmiljö. Miljöfrågorna blir allt viktigare och tar allt större utrymme i vårt dagliga arbete.

Miljö Hälsa och Säkerhetskontrakt

Ett av de mest framträdande åtaganden inom Saint-Gobain-koncernen är att garantera en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla anställda. En hållbar utveckling av förebyggande åtgärder och resultat i dessa frågor är inte bara ett rättsligt krav, utan även ett viktigt mål för koncernen. 

Garantin för säkerhet är allas ansvar och ett viktigt arbete för ledningen på varje arbetsplats. 

Ecophon Säkerhetspolicy

Varje dag, är vi inom Ecophon-gruppen aktivt engagerade i denna policy och agerar därefter.

  • Säkerhet och framgång går hand i hand.

  • Varken anställd eller entreprenör får utsättas för en säkerhetsrisk, vilket innebär att arbetsuppgift inte prioriteras före säkerhet.

  • Du är ansvarig för att förebygga tillbud och olyckor.

  • Chefer och ledare skall föregå med gott exempel.

  • Säkerhet berör oss alla – och är grundläggande här på Ecophon.