CSR (Corporate Social Responsibility)

Att skapa en hälsosam miljö för människor innebär att varje dag ha en positiv inverkan på hur vi arbetar för och bryr oss om de samhällen vi verkar i.

Föregår med gott exempel

På Ecophon är vi stolta över att utveckla lösningar som förbättrar människors liv, var de än arbetar och kommunicerar. Vi har starka värderingar och ambitionen att agera exemplariskt i kontakten med alla våra intressenter och partners. Som en del av Saint-Gobain-koncernen är Ecophon en av medlemmarna i FN:s Global Compact, vilket understryker vårt engagemang för en hållbar och etisk verksamhet.

Hälsa och säkerhet för alla

För att skydda alla medarbetare, kunder och andra samarbetspartners är hälsa och säkerhet något som ligger till grund för hela vår företagskultur. I Saint-Gobains stadga för miljö, arbetshygien, hälsa och säkerhet (EHS) fastställs våra regler och procedurer för att identifiera, minimera och hantera risker. Syftet är att utveckla och främja en säker och hälsosam kultur med ett tydligt mål: noll arbetsrelaterade sjukdomar eller olyckor.

En verksamhet att vara stolt över

Alla Ecophons och Saint-Gobain-koncernens medarbetare följer en strikt etisk uppförandekod för rättvisa och ansvarsfulla affärsmetoder. Vi är stolta över att samarbeta med aktörer som delar vårt miljömässiga och sociala engagemang för att se till att de mänskliga rättigheterna respekteras, att vårt efterlevnadsprogram följs och att en ansvarsfull inköpspolicy implementeras.

Samhällsstöd

Vårt uppdrag är att förbättra alla människors läro-, arbets- och vårdmiljöer, var de än befinner sig. Vi stödjer aktivt de lokala samhällen vi lever, arbetar och verkar i. Våra team sponsrar skolor och sjukhus över hela världen med akustikprodukter som förbättrar deras läro-, vård- och livsmiljöer. Vi deltar också i Saint-Gobain koncernens många initiativ för att stödja lokala samhällen.

 

Du kan ladda ner all dokumentation om vårt CSR-arbete i vårt Nedladdningscenter.