Processcertifieringar

Alla våra tillverkningsprocesser måste uppfylla kraven enligt ISO 14001 (International Organization for Standardization) och OHSAS (Occupational Health & Safety Assessment Series). ISO 14001 analyserar miljöpåverkan från olika processer, medan OHSAS bedömer vilken påverkan processerna har på människors hälsa och säkerhet.

Nedan kan du se vilka certifieringar vi har tilldelats av dessa organisationer:

Denmark.pdf - ISO14001:2015, OHSAS 18001:2007
Finland.pdf - ISO 14001:2015
Poland.pdf - ISO 14001:2015, OHAS 18001:2007
Sweden.pdf - ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007