Miljövarudeklarationer

Våra miljövarudeklarationer representerar medelvärden för Ecophons produktserier och har verifierats av oberoende organisationer.

111973-EPD-verified-push-285x236.jpg

Miljövarudeklarationer

Vår ansvarsfulla hållning i klimatfrågan börjar med kunskap om vilken miljöpåverkan en produkt har under sin livscykel.

Därför har vi genomfört livscykelanalyser, från vaggan till graven, av våra produkter enligt internationell ISO 14025- och EN 15804-standard. Dessa livscykelanalyser ligger till grund för internationellt standardiserade miljövarudeklarationer (EPD:er) för Ecophons olika produkter och system.

Nedan hittar du länkar till alla våra EPD:er som finns publicerade på EPD Internationals webbplats. EPD International erbjuder organisationer hjälp och stöd när det gäller att informera om produkters miljöprestanda. Samtliga EPD:er som finns listade nedan representerar medelvärden för Ecophons produktserier och har verifierats av oberoende organisationer.

EPD för Ecophon Advantage™
EPD för Ecophon Akusto™ One
EPD för Ecophon Akusto™ Wall
EPD för Ecophon Extra Bass
EPD för Ecophon Focus™
EPD för Ecophon Gedina™
EPD för Ecophon Hygiene™
EPD för Ecophon Master™
EPD för Ecophon Master™ Rigid
EPD för Ecophon Solo™