Insyn hela vägen

För största möjliga insyn välkomnar vi externa certifieringar av våra produkter och processer.

Hjälper dig göra ett bättre val

På Ecophon tror vi att våra kunder vill veta att deras akustiklösning är naturligt säker för människor och miljö. Därför har vi valt att samarbeta med en rad oberoende och opartiska certifieringsorgan – för att göra det enklare för dig att göra rätt val.

Säkerhet från start

Vi har ett nära samarbete med våra leverantörer och väljer noggrant ut material som säkerställer att alla dina produkter överensstämmer med Europeiska kemikaliemyndighetens REACH-förordning. Våra absorbenter tillverkas av mineralull som är godkänd av EUCEB (europeiska certifieringsstyrelsen för mineralullsprodukter), för högsta möjliga kvalitet och säkerhet. För vissa av våra produkter går vi ännu längre, med HPD:er (Health Product Declarations) verifierade av tredje part.

Garanterat låga utsläpp

Ecophons lösningar är utvecklade för att uppfylla de strängaste kraven för luftutsläpp inomhus. Det är ett viktigt sätt för oss att garantera högsta möjliga komfort- och säkerhetsnivå och samtidigt uppfylla kraven för olika miljöcertifieringssystem. De flesta av våra produkter ingår i certifieringsprogrammet Indoor Air Comfort vid Eurofins laboratorium för produkttester. Här intygas inte bara att våra produkter uppfyller de strängaste utsläppskraven, utan dessutom kontrolleras våra fabriker regelbundet för att säkerställa att samma höga standard uppnås, batch efter batch.

En miljövarudeklaration för varje sortiment

Att utvärdera, förstå och och hantera våra produkters miljöpåverkan är lika viktigt som allt annat vi gör på Ecophon. Produkternas miljöpåverkan fastställs med hjälp av livscykelanalyser i enlighet med relevanta internationella standarder. Varje produktsortiment bedöms individuellt för att analyserna ska vara så representativa och exakta som möjligt. I dag har vi 19 allmänt tillgängliga miljövarudeklarationer verifierade av tredje part, vilket utan tvekan är det högsta antalet i branschen. Detta är ytterligare ett exempel på hur vi lever upp till vårt åtagande om miljöinsyn i allt vi gör.

 

Du hittar alla våra certifikat och deklarationer i vårt Nedladdningscenter.