Gröna byggnader

Gröna byggnader är nu regel snarare än undantag, och våra lösningar bidrar till att uppnå högsta möjliga certifieringsnivå.

Miljövänligt byggande spelar roll

Energieffektivitet och koldioxidneutralitet är förutsättningar för dagens hållbara byggnader. De måste också uppfylla alla miljömässiga, sociala och ekonomiska förväntningar under hela livscykeln samt bidra till lägre driftskostnader och högre fastighetsvärden utan negativa effekter på människors komfort, säkerhet och välbefinnande. Detta innebär en stor utmaning, men en utmaning värd att anta för att minska vår gemensamma miljöpåverkan och överkonsumtion av energi och naturresurser.

Ditt tak kan göra skillnad

Ecophons taklösningar är det optimala valet för gröna byggnader, tack vare deras unika egenskaper och omfattande, transparenta dokumentation. Våra produkter bidrar till en framgångsrik certifiering på många sätt. Läs mer i våra protokoll för gröna byggnader.

Till din tjänst

Det är inte helt lätt att ta fram en specifikation för gröna byggnader. Därför gör vi vårt yttersta för att det ska vara så enkelt som möjligt att välja och använda våra produkter. Alla stöddokument finns lättillgängliga på vår speciella plattform för gröna byggnader, för en enkel och smidig certifieringsprocess – från specifikation till installation. Vi är också stolta över den kompetens som alla våra experter och sakkunniga besitter. De står alltid till din tjänst om du vill ha hjälp med certifieringsprocessen eller behöver ytterligare dokumentation.

 

Läs mer om Ecophon-produkter i gröna byggnader på våra inspirationssidor.