Inomhusluftens kvalitet

Vi testar våra ljudabsorbenter med jämna mellanrum för att se till att de uppfyller relevanta märkningar för inomhusluft.

146595_Wihlborgs_Fastigheter_3600px.jpg

Bättre luft, bättre hälsa

Idag ägnas större uppmärksamhet åt inomhusmiljön än någonsin tidigare. Den här trenden bekräftas av allt strängare regler för produkter som används i byggprojekt och den allt mer utbredda användningen av miljöcertifieringssystem och miljömärkningar.

Ecophons produkter bidrar inte bara till en bra akustikmiljö, utan ökar dessutom inomhusluftens kvalitet. Och med tanke på att vi idag tillbringar den mesta av vår tid inomhus, är detta något som är värt att uppmärksamma. Det påverkar vår hälsa.

Betydelsen av certifieringar

När det gäller inomhusmiljön kan du vara övertygad om att våra system är helt säkra. Vi testar våra ljudabsorbenter med jämna mellanrum för att se till att de uppfyller relevanta märkningar för inomhusluft. Våra produkter uppfyller kraven för marknadens mest strikta regler och certifieringar. De flesta av våra produkter uppfyller kraven enligt franska VOC A+, finska M1 och Eurofins Indoor Air Comfort Gold.