Innovativ hållbarhet

Ecophons FoU-team fokuserar på hållbarhet i sitt arbete med framtidens lösningar för inomhusakustik.

Hållbarhet som drivkraft

Ett av Ecophons kärnvärden är innovation, med hållbarhet som drivkraft. Vi arbetar kontinuerligt för att skapa en hälsosam miljö för människor, och hållbarhet spelar naturligtvis en viktig roll. Det påverkar våra nya utvecklingsprojekt, till exempel att minska våra lösningars koldioxidutsläpp. Våra hållbarhetskriterier hjälper oss också i valet av komponenter samt vilka leverantörer och partners vi samarbetar med.

Uppmärksammad innovation

För nionde året i rad har Saint-Gobain-koncernen, som Ecophon är en del av, kvalat in på Clarivate Analytics lista ”Derwent Top 100 Global Innovators”.  Utmärkelsen är ett erkännande av våra medarbetares expertis och engagemang för att förse kunderna med nya, unika lösningar på stora samhällsrelaterade utmaningar, inklusive hållbarhet.

Tillsammans är vi starkare

Inom Saint-Gobain-koncernen deltar Ecophon aktivt i FoU-programmet för att minska koldioxidutsläppen, där vi skapar synergier mellan koncernens olika FoU-team. Programmet har tre huvudsyften; att främja utbytet av god praxis och teknik med låga koldioxidutsläpp, att utforska möjligheterna till och utbyta information om ny teknik med låga koldioxidutsläpp samt att öka den tekniska kompetensen för att snabbt och effektivt kunna behärska denna nya teknik.