Lättare transporter

Eftersom glasull är ett av de lättaste absorbentmaterial som finns, bidrar det också till minskade utsläpp.

167837_Transport_truck_on_road_3600px.jpg

Lättare transporter minskar utsläppen

Glasull är ett av de lättaste materialen på marknaden när det gäller akustikplattor. Det innebär att det går åt mindre bränsle vid lastbilstransporter. Detta gäller förstås också vid transport med båt eller tåg.

Blickar framåt

Men vi nöjer oss inte med att bara tillverka och transportera det lättaste materialet. Vi försöker dessutom hitta nya sätt att lasta fler plattor per transport. Ett exempel är när vi lyckades öka antalet akustikplattor per lastbil bara genom att använda tunnare emballage och kartonger. Vid upphandling av transporttjänster anlitar vi endast företag som är certifierade enligt ISO 14001 eller vars fordonspark till största delen utgörs av EURO 5-certifierade bilar.