Omsorg om miljön

Kontinuerligt arbete för att minska verksamhetens miljöpåverkan

Strävan att bli bättre

Ecophon har satt upp målet att vara koldioxidneutrala 2050. För att lyckas med det gör vi allt vi kan för att optimera våra tillverknings- och logistikprocesser och gradvis minska vår miljöpåverkan.

100% grön el

Ecophons fabriker och alla andra Saint-Gobain-anläggningar i Norden har drivits med förnybar el med ursprungsgaranti sedan 2018. Denna el är koldioxidneutral enligt scope 2 i GHG-protokollet och har redan bidragit till cirka 40 000 ton mindre koldioxidutsläpp från Saint-Gobain-koncernens verksamhet i regionen.

På planetens villkor

Alla våra produktionsanläggningar använder metoder och tekniker som uppfyller kraven i WCM-programmet (World Class Manufacturing). Målet är att alltid ”göra rätt från början”, vilket leder till mindre slöseri och förluster i vår produktionsprocess.

Klimatsmarta leveranser

Vi har ett nära samarbete med våra logistikpartners för att införa bästa praxis och minimera miljöpåverkan i leveransen av våra produkter från fabrik till kund. Våra fraktbolag väljs ut baserat på ISO 14001-certifiering, fordonsparkens europeiska utsläppsnormer (EURO 5 eller högre) och förbrukning av biobränslen.

 

Alla våra produktionsanläggningar är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Du hittar certifikaten i vårt Nedladdningscenter.