Tillverkningsprocessen

Användning av förnybar energi och processoptimering är viktiga delar av vår produktion.

167419_River_3600px.jpg

Användning av förnybar energi och processoptimering

Ecophon har produktionsanläggningar för akustikpaneler i fyra länder: Sverige, Finland, Polen och Danmark. I vår fabrik i Sverige tillverkas även vårt bärverkssystem Connect.

Vissa energikällor är bättre än andra

Det kommer alltid att krävas energi för att tillverka våra produkter. Men vi kan styra var energin kommer ifrån. Hittills drivs tre av våra fabriker av förnybar el, vilket bidrar till avsevärt lägre koldioxidutsläpp. Dessutom vidtar vi ytterligare åtgärder genom att optimera produktionsprocessen.

Arbetssäkerhet

Alla våra tillverkningsprocesser måste uppfylla kraven enligt ISO (International Organization for Standardization) 14001:2004 och OHSAS (Occupational Health & Safety Assessment Series) 18001:2007. ISO 14001 analyserar miljöpåverkan från olika processer, medan OHSAS 18001 bedömer vilken påverkan processerna har på människors hälsa och säkerhet. Våra anläggningar har följande certifieringar:

  • Danmark – ISO14001:2015, OHSAS 18001:2007
  • Finland – ISO 14001:2015
  • Polen – ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
  • Sverige – ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

Vi är också stolta över det faktum att vår tillverkningsprocess är väldigt säker för våra anställda. Vi har tillverkat ljudabsorbenter i över en miljon arbetstimmar utan en enda olycka som medfört förlorad arbetstid.