Använda mindre för att göra mer

Vår cirkulära affärsmodell innebär minskad användning av nya råmaterial och ett mer rationellt utnyttjande av de vi använder.

Återvinna och återanvända

Merparten av den glasull som används i våra ljudabsorbenter är tillverkad av återvunnet glas, vilket ger en andel av minst 34 % återvunnet material efter konsument. Vi har ett nära samarbete med våra leverantörer för att maximera innehållet av återvunnet stål i våra bärverkssystem Connect. Våra pappförpackningar är tillverkade av minst 30 % återvunnet material.

Helt återvinningsbara

Våra akustiktak är helt återvinningsbara. I nära samarbete med våra partners strävar vi efter att omvandla kasserade akustiktak till nya byggnadsmaterial och kanske till och med nya akustiktak. Våra bärverk är tillverkade av stål och kan enkelt återvinnas lokalt. Dessutom är vårt förpackningsmaterial helt återvinningsbart.

Ett slutet kretslopp

SoundCircularityTM är Ecophons program för alla projekt som tillsammans skapar en helt cirkulär affärsmodell.  Nyligen lanserade vi till exempel en återvinningstjänst som hjälper kunderna att minska sin egen miljöpåverkan genom att återvinna våra akustiktak när de nått slutet av sin livscykel. Tjänsten finns nu tillgänglig på vissa pilotmarknader och kommer successivt att införas på alla våra marknader.

 

Du hittar all information om återvinningsmöjligheter och andelen återvunnet material i våra produkter i vårt Nedladdningscenter.