Råmaterial

På Ecophon använder vi sedan länge säkra beståndsdelar och återvunnet material i våra produkter.

31382_cropped_IS285x055_3600px.jpg

Ansvarsfullt val av råmaterial

I all produktion krävs det att man använder råmaterial och resurser i någon form. Därför är det viktigt att tänka på miljön när man väljer material och resurser. På Ecophon använder vi sedan länge säkra beståndsdelar och återvunnet material i våra produkter.

Över 70 % återvunnet glas

Huvudmaterialet i Ecophons ljudabsorbenter är glasull. Större delen av vår glasull innehåller över 70 % återvunnet glas: gamla flaskor och burkar som på så sätt återanvänds i stället för att slängas. Av en vanlig vinflaska kan man faktiskt tillverka så mycket glasull att det räcker till en och en halv Ecophon standardabsorbent. Produktionsanläggningarna för glasull ligger nära Ecophons fabriker, vilket ger minimala transporter.

Färg

På Ecophon använder vi vattenbaserade färger till våra akustikpaneler. Färgen till våra bärverk är polyesterbaserad. Alla färgkomponenter finns med i den europeiska REACH-förteckningen över säkra kemikalier.

Stål

Metallen som används för att tillverka Connect bärverk och tillbehör utgörs till över 20 % av återvunnet stål.

Förpackningsmaterial

Allt material som används i våra förpackningar är 100 % återvinningsbart.