Hållbar avfallshantering

Ecophon arbetar aktivt för att minska, återanvända, utnyttja och återvinna avfall.

75288_shutterstock_1589028_3600px.jpg

Hållbar avfallshantering

Ecophon ser inte avfall som bara avfall. Genom att aktivt minska, återanvända, utnyttja och återvinna strävar vi efter en framtid där inget avfall går till deponi.

Bärverk

Våra bärverk är tillverkade av galvaniserat stål och kan därför återvinnas helt och hållet, smältas ned och omvandlas till nya stålprodukter.

Förpackningsmaterial

Allt förpackningsmaterial som Ecophon använder för att leverera produkter kan enkelt återvinnas av våra kunder. Det gäller både kartongerna och plastemballaget av PE (polyetylen), som antingen kan återvinnas eller förbrännas utan utsläpp av dioxiner.

Avfall från produktionen

Både damm och restprodukter från vår produktion tas om hand och återvinns i största möjliga mån till nya material.