... / Akustisk kunskapsbank / Planera bra rumsakustik / Rum med öppen planlösning

Rum med öppen planlösning

Rum med öppen planlösning är ett exempel på rumsdesign där efterklangstiden måste kompletteras med egenskaper som är lämpliga för rummets geometriska form och som kan ge riktlinjer för den akustiska designen. En central fråga när det gäller rum med öppen planlösning är hur den akustiska planeringen påverkar ljudutbredningen i lokalen, och därmed den akustiska bekvämligheten.

 

Den vanligaste akustiska källan till störningar i områden med öppen planlösning är oftast tal. Det är därför viktigt att människor som behöver kommunicera sitter nära varandra medan olika arbetsgrupper samtidigt måste vara tillräckligt akustiskt avskilda för att inte störa varandra.
 
Den akustiska planeringen av ett område med öppen planlösning kräver att ett antal faktorer tas hänsyn till, så som 
  • placeringen av arbetsplatser
  • val av dämpande tak
  • designen av inredningen (möbler, avskärmningar, väggdämpare)
  • tysta arbetsområden
  • golvytan
  • arbetsmetoder och tekniska hjälpmedel
  • bakgrundsljud
För att alls kunna uppnå acceptabla akustiska förhållanden i ett område med öppen planlösning är ett ljuddämpande tak ett måste. Taket måste ha en hög dämpningsfaktor och installeras så lågt som möjligt för att ha bästa akustiska effekt.
 
The ceiling reduce SPL and increase the rate of SPL decrease over distance.

Bilden visar att med ett absorberande undertak minskar ljudnivån och ökar graden av ljudnivåns minskning med avståndet. Detta betyder också att avståndet som behövs mellan arbetsplatserna för att uppnå en acceptabel nivå, d.v.s. en nivå där tal inte stör eller distraherar, minskar.
 
 AC-värde (Articulation Class)
Articulation Class

AC-värdet är mått på hur akustiktaket påverkar ljudutbredningen i en öppen planlösning.

 

 

AC-värdet mäts i ett laboratorium där man mäter ljudnivå på båda sidor av en skärm. Ljudnivåskillnaden visar hur mycket ljud som studsar i taket. AC-värde (Articulation Class) utvärderas enligt en Amerikansk standard: ASTM E 1110 (2001). Ett akustiktak som används i en öppen planlösning ska ha ett AC-värde som är minst 180. Ju högre AC-värde taket har, desto kortare blir ljudutbredningen i den öppna planlösningen
 

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn