... / Grunderna i akustik / Ljudabsorption / Ljudabsorptionsklasser

Ljudabsorptionsklasser

Absorptionsdiagrammen visar den praktiska ljudabsorptionskoefficienten αp i enlighet med den internationella standarden EN ISO 11654. Samma standard definierar även den vägda ljudabsorptionsfaktorn αw samt ljudabsorptionsklasserna som vi anger för produkterna.

Functional demands Acoustics  


1. Absorptions klass A

2. Absorptions klass B

3. Absorptions klass C

4. Absorptions klass D

 

 


5. Absorptions klass E

6. Oklassificerad

7. Frekvens Hz

8. αp Praktisk absorptions koefficient

 

Absorptionsklasserna betecknas A-E, där absorptionsklass A har den högsta ljudabsorptionen. En angiven totalhöjd (tkh) måste alltid anges för en viss ljudabsorptionsklass.

ASTM standard C 423 anger två olika enskilda värden, NRC (Noise Reduction Coefficient) och SAA (Sound Absorption Average). Båda värdena beräknas som ett genomsnitt över frekvensområdena 250-2000 Hz respektive 200-2500 Hz.

 

1. Rummets yta
2. Total konstruktionshöjd (tkh)
3. Ljudabsorbent

 

Alla typer av ljudabsorptionsvärden och kurvor måste åtföljas av en siffra som anger den totala konstruktionshöjden av monteringen (tkh). Ljudabsorptionssiffror utan motsvarande tkh är ofullständiga och kan inte användas för jämförelser.

OBS! Angivna absorptionskoefficienter samt brandegenskaper försämras vid ommålning av absorbenterna.

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn