... / Akustiklösningar / Kontor / Informella möten

Informella möten

Överallt där människor vistas sker informella möten. I en typisk kontorsmiljö sker detta ofta i matsalar och pausutrymmen. Sådana lokaler brukar vara stora och ha hög takhöjd. Här finns det ofta mycket folk, det hörs ljud från porslin, bestick och från människor som pratar eller går förbi.

Utmaning: 

Viktigast av allt är att förebygga en ökande ljudnivå. Annars måste människor i lokalen höja rösten kraftigt bara för att höras. Ökad ljudnivå kan också leda till att ljudet sprider sig till områden där personer arbetar.

Lösning: 

Bästa möjliga täckning av ljudabsorbenter i tak och på väggar. Om lokalen ligger i direkt anslutning till arbetslokaler rekommenderas ljudabsorberande skärmar som avdelare och för att förhindra ljudutbredning. Det är också viktigt att tänka på var informella mötesplatser placeras – så att de inte hamnar för nära platser där man arbetar koncentrerat.

Akustiska aspekter:

Ljudnivå och ljudutbredning

 

Produktrekommendationer:

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

Broschyr

Läs mer om akustiklösningar för kontor i vår broschyr

Ladda ner

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn