... / Akustiklösningar / Kontor / Informella möten

Akustiklösningar för kontor, matsalar och allmänna utrymmen

Bra akustik på informella mötesplatser kommer att:

  • stödja kommunikation mellan mötesdeltagare
  • förhindra att tal sprids i halvöppna eller öppna utrymmen
  • se till att tal inte stör andra

För bästa resultat rekommenderar vi att kombinera lösningar från listan nedan. Besök produktsidan som anges i tabellen för att identifiera vilken lösning som bäst passar dina behov.

Överallt där människor vistas sker informella möten. I en typisk kontorsmiljö sker detta ofta i matsalar och allmänna utrymmen. Sådana platser brukar vara stora och ha hög takhöjd. Här finns det ofta mycket folk, det hörs ljud från porslin, bestick och från människor som pratar eller går förbi.

Utmaning

  • Hålla den övergripande ljudnivån från att eskalera
  • Hindra ljudet från att sprida sig

Lösning

  • Använd ett ljudabsorberande tak
  • Täck så mycket som möjligt av väggarna med väggabsorbenter.
  • Använd ljudabsorberande skärmar nära intilliggande arbetsplatser som avskiljare och för att förhindra ljudutbredning.
  • Om möjligt, se till att dessa utrymmen inte placeras för nära aktiviteter som kräver koncentration.

Akustiska aspekter

Ljudnivå och ljudutbredning

Produktrekommendationer

För bästa resultat rekommenderar vi att kombinera lösningar från listan nedan. Besök produktsidan som anges i tabellen för att identifiera vilken lösning som bäst passar dina behov.

Undertakslösningar Vägglösningar
Master Akusto Wall A
Focus Akusto Wall C

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

Broschyr

Läs mer om akustiklösningar för kontor i vår broschyr

Ladda ner

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn