... / Kontor / Relaterad information / IAQ på kontoret

IAQ på kontoret

Dålig luftkvalitet* kan minska arbetstempot och öka mängden fel som görs under arbetet.

Studier på vuxna som utför simulerat kontorsarbete ger ytterligare information om effekterna av inomhusluftens kvalitet på prestationen. Dessa studier visade att ökade luftföroreningar orsakade av utsläpp från byggmaterial, inredning och kontorsutrustning fick människor att andas ut mindre CO2.

Detta kan innebära en av två saker:

  • Antingen är detta en följd av minskad ämnesomsättning på grund av sänkt motivation att utföra arbete i förorenad luft.
  • Eller kan det vara en följd av fysiologiska förändringar som leder till ineffektivt gasutbyte i lungorna när förorenad luft inandas. Detta resulterar i en högre koncentration av koldioxid i blodet som är känd för att orsaka huvudvärk och svårigheter att tänka klart.

Ett flertal studier har visat att luftkvaliteten påverkar resultatet av utförandet av kontorsarbete. En studie kombinerade resultaten från olika studier och visade att utförandet av kontorsuppgifter förbättras linjärt som en funktion av andelen människor som upplever luftkvaliteten som acceptabel (när man kommer in i ett rum):

En 10 % minskning av andelen missnöjda med luftkvaliteten motsvarar ungefär 1 % ökning i arbetsprestation.

 

Akustiklösningar för kontor 

 

* Antingen på grund av utsläpp från t.ex. byggprodukter eller på grund av låg ventilationsgrad

 

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

av Ecophons 3:e generationens glasullsprodukter uppfyller Franska VOC A+.

Inomhusluftkvalitet

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn