... / Övriga områden / Industri / Bryggeri och mejeri

Bryggeri och mejeri

När renlighet är nyckeln

På grund av höga rengörbarhetskrav består produktionsmiljön inom dryckesindustrin oftast av kala, hårda ytor och stora öppna ytor.

Utmaning

Buteljeringslinjer, fyllningslinjer och transportband i kombination med hårda och öppna ytor genererar mycket höga bullernivåer och ekoeffekter. Detta kan skapa både säkerhets- och hälsorisker i en produktionsmiljö som kräver uppmärksamhet och koncentration. Samtidigt får inte det akustiksystem som är installerat ha en negativ påverkan på hygienen.

Lösning

I en bullrig produktionsmiljö med höga hygienkrav behöver du en bra akustiklösning som är lätt att rengöra. Ecophon Hygiene erbjuder ljudabsorbenterande undertak med ytskikt som är stänktåliga och fettresistenta.

Fördelar

- Personalen mår och fungerar bättre 
- Minimerar onödiga hörselskador 
- Ökad säkerhet
- Förbättrad kommunikation

Produktguide:

Område  
Systemets prestanda
Hygienesystem
 

Våt zon

Smuts, fett och kemiskt resistent, tål daglig högtryckstvätt

Våt zon

Smuts, fett och kemiskt resistent, tål daglig högtryckstvätt

Våt zon

Smuts, fett och kemiskt resistent, tål daglig högtryckstvätt, slagtålig
Hygiene Advance Protection C3

Våt zon

Smuts, fett och kemiskt resistent, tål daglig högtryckstvätt

Våt zon

Smutsresistent, tål högtryckstvätt 2 ggr/år

Våt zon

Smutsresistent, tål högtryckstvätt 2 ggr/år

Våt zon

Smutsresistent, tål högtryckstvätt 2 ggr/år, slagtålig
Hygiene Foodtec Protection C3

Våt zon

Smutsresistent, tål högtryckstvätt 2 ggr/år

Torr zon

Smutsresistent, tål daglig våtavtorkning


Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn