... / Övriga områden / Industri / Läkemedelsindustrin

Akustiklösningar för läkemedelsindustrin

Kontrollerade miljöer med strikta hygienkrav

Bra akustik inom läkemedelsindustrin kommer att:

  • öka produktiviteten
  • öka säkerheten
  • öka välbefinnandet för personalen
  • förbättra kommunikationen
  • minimera behovet av hörselskydd

Renhållning av lokaler i läkemedelsproduktion är mycket viktig. Hårda, kala ytor och material i kombination med höga mekaniska processer skapar dock en bullrig miljö. Samtidigt måste alla installerade ljudabsorberande system möta de höga hygienkrav som ställs och uppfylla GMP klassificeringar (Good Manufacturing Practice).

Utmaning

  • Sänka ljudnivån

Lösning

  • Använd ett ljudabsorberande tak från Hygiene-familjen för att minska ljudnivån, samtidigt som du uppfyller hygienkraven. Hygiensystemen uppfyller de strängaste kraven på utsläpp, och absorbenten motverkar tillväxten av mikroorganismer.  
  • Hygiene Protec är lämpligt för laboratoriemiljöer och ger ett slätt tak utan några horisontella spår där partiklar kan samlas.

Produktrekommendation

Nedan finner du en lista över rekommenderade produkter. Besök den produktsida som anges i tabellen för att identifiera vilken lösning som bäst passar dina behov.

Område och rengöringskrav Undertakslösningar Frihängande enheter Vägglösningar
Förpackning, lagring. Partikelavvisande, desinficerbar och veckovis våtavtorkning. Hygiene Protec A

 -  -
Laboratorium, kontroll. Partikelavvisande, desinficerbar och veckovis våtavtorkning.

Hygiene Protec Ds
(dolt bärverk)

 

 -  -
GMP-klass A till D. Partikelavvisande, desinficerbar och veckovis våtavtorkning.

Hygiene Protec Air A
Hygiene Protec Ds
(dolt bärverk)

 -  -
GMP-klass A till D. Kemiskt resistent, inkapslad absorbent, daglig våtavtorkning/desinficering. Hygiene Advance A 
(Connect C3)
 -  -

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

Broschyr

Hitta ljudabsorberande lösningar för alla hygienkrav i vår broschyr.

Ladda ner

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn