... / Övriga områden / Industri / Läkemedelsindustrin

Läkemedelsindustrin

Utmaning

Renhållning av lokaler i läkemedelsproduktion är mycket viktig. Hårda, kala ytor och material i kombination med höga mekaniska processer skapar dock en bullrig miljö. Samtidigt måste alla installerade ljudabsorberande system möta de höga hygienkrav som ställs och uppfylla GMP klassificeringar (Good Manufacturing Practice).

Lösning

Ecophon Hygiene™-sortimentet förbättrar avsevärt den akustiska miljön samtidigt som de uppfyller hygienkraven. Systemen uppfyller de strängaste krav på emissionskontroll och absorbenterna utgör ingen grogrund för mikroorganismer. Ecophon Hygienesortiment klarar kraven enligt GMP, klass A (högsta kraven).

Ecophon Hygiene Labotec™ är utvecklat för laboratoriemiljöer. Systemet är ett slätt tak utan horisontella skarvar där partiklar kan samlas.

Fördelar

- ökad produktivitet
- ökad säkerhet
- personalen mår och fungerar bättre
- förbättrad kommunikation
- minskar behovet av hörselskydd

Applikationsguide

Rumstyp/Klass
Systemprestanda
Hygienesystem
 
GMP klass A till D
Kemiskt resistent, inkapslad absorbent, tål daglig våtavtorkning/desinficering
GMP klass A till D
Partikelavvisande, desinficerbar, tål våtavtorkning en gång per vecka
GMP klass A till D
Partikelavvisande, desinficerbar, tål hög luftfuktighet, tål våtavtorkning en gång per vecka
Packning, lager
Partikelavvisande, desinficerbar, tål våtavtorkning en gång per vecka
Laboratorium, kontrollrum
Partikelavvisande, desinficerbar, tål våtavtorkning en gång per vecka

* endast vertikala skarvar

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn