... / Övriga områden / Industri / Livsmedelsindustrin

Livsmedelsindustrin

Att sänka ljudnivåer utan att sänka den hygieniska standarden

Utmaning

Produktionsmiljön inom livsmedelsindustrin består oftast av hårda och öppna ytor för att möjliggöra god livsmedelshygien. Tillverkningslinjer för tillagning, fyllning, packning, frysning och konservering av livsmedel genererar höga ljudnivåer i utrymmen där hårda ytor reflekterar och sprider ljudet. Samtidigt är det viktigt att de ljudabsorberande system som är installerade, inte har en negativ påverkan på hygienen. 

Lösning

I en bullrig produktionsmiljö med höga hygienkrav behöver du en bra akustiklösning som också är lätt att rengöra. Ecophon Hygiene uppfyller hygienkrav och klarar rengöring med starka rengöringsmedel och de desinfektionsmedel som krävs för att förhindra att bakterier infekterar produkterna. Systemen är smutsavvisande och motverkar att mikroorganismer växer.

Fördelar

- ökad säkerhet
- personalen mår och fungerar bättre
- ökad produktivitet
- förbättrad kommunikation

 Applikationsguide

Område
Systemets prestanda
Hygienesystem
 
Våt
zon
Smuts, fett och kemiskt resistent, tål daglig högtryckstvätt
Våt
zon
Smuts, fett och kemiskt resistent, tål daglig högtryckstvätt
Våt
zon
Smuts, fett och kemiskt resistent, tål daglig högtryckstvätt, slagtålig
Hygiene Advance Protection C3
Våt
zon
Smuts, fett och kemiskt resistent, tål daglig högtryckstvätt
Våt
zon
Smutsresistent, tål högtryckstvätt 2 ggr/år
Våt
zon
Smutsresistent, tål högtryckstvätt 2 ggr/år
Våt
zon
Smutsresistent, tål högtryckstvätt 2 ggr/år, slagtålig
Hygiene Foodtec Protection C3
Våt
zon
Smutsresistent, tål högtryckstvätt 2 ggr/år
Torr zon
Smutsresistent, tål daglig våtavtorkning

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn