... / Akustiklösningar / Övriga områden / Simhallar/Bad

Simhallar/Bad

När en god ljudmiljö kan vara en fråga om liv och död

Utmaning

I poolområden är ljudnivåer nästan alltid höga. Ljudet reflekteras mellan hårda ytor på tak, väggar och golv, och sprids över vattenytor. Dock måste alla ljudabsorberande system som installerats tåla de fuktiga miljöerna.  

Lösning

Ljudabsorbenter sänker ljudnivån och begränsar ljudutbredning, vilket gör det lättare att höra rop på hjälp och lokalisera ljudet. Ljudabsorbenter kan också bidra till att skapa lägre ljudnivåer i kommunala duschutrymmen, som används av flera människor samtidigt. Ecophons Hygiene™-familjen erbjuder akustiktak som är särskilt utformade för inomhuspooler med hög luftfuktighet eller där ytorna ofta utsätts för vattenstänk.

Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att använda någon av hygiensystemen som visas i tabellen nedan med kant A och C4 Connect™ bärverk, för installationer vid poolområden inomhus.

Fördelar

- förbättrad säkerhet 
- högre välbefinnande bland personalen
- förbättrad kommunikation
- minskar risken för hörselskador

Produktguide

Område
Systemprestanda
Hygienesystem
 

Upplevelsebad/
simhall

Korrosiv miljö, konstant hög luftfuktighet

Dusch

Daglig våtavtorkning, konstant hög luftfuktighet

Dusch

Våtavtorkning en gång per vecka, ofta hög luftfuktighet

Toaletter

Våtavtorkning två gånger per vecka

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn