Förbättra akustikmiljön i storkök utan att kompromissa på renligheten

Utmaning

Restaurang och storkök är arbetsplatser med hög ljudnivå och slammer som kan påverka de anställda negativt, orsaka trötthet, stress och kommunikationssvårigheter. Restaurang och skolkök ligger ofta i anslutning till matplatsen och slammer från köket kan störa gästerna. Samtidigt måste varje akustiksystem som är installerat möta de höga rengörbarhetskraven.

Lösning

Ecophon Hygiene erbjuder akustiksystem för undertak och väggar i olika köksmiljöer där produkter och system måste tåla exponering från fett och rengöring samt fuktiga och korrosiva miljöer. Både bärverken och ljudabsorbenterna uppfyller dessa krav, och olika system kan väljas beroende på hur aggressiv miljön är eller vilken typ av rengöringsmetoder som krävs.

Fördelar

- personalen mår och fungerar bättre
- minskad stress
- förbättrad kommunikation
- ökad säkerhet

Applikationsguide

Område
Systemprestanda
Hygienesystem
 
Vid stekbord och kokkärl
Smuts, fett och kemiskt resistent, tål daglig högtryckstvätt
Vid stekbord och kokkärl
Smuts, fett och kemiskt resistent, tål daglig högtryckstvätt
Förberedelse, förvaring, uppläggning
Smutsresistent, tål högtryckstvätt 2 ggr/år
Förberedelse, förvaring, uppläggning
Smutsresistent, tål högtryckstvätt 2 ggr/år

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn