Akustiska lösningar för storkök

Förbättra den akustiska miljön i köksområden utan att kompromissa med rengörbarheten.

Bra akustik i storkök leder till att:

 • personalen mår bättre
 • minskad stress
 • förbättrad kommunikation
 • ökad säkerhet

Restaurang och storkök är arbetsplatser med hög ljudnivå och slammer som kan påverka de anställda negativt, orsaka trötthet, stress och kommunikationssvårigheter. Restaurang och skolkök ligger ofta i anslutning till matplatsen och slammer från köket kan störa gästerna. Samtidigt måste varje akustiksystem som är installerat möta de höga rengörbarhetskraven.

Utmaning

 • Säkerställa att kraven på rengöring uppfylls
 • Sänka ljudnivån i köket
 • Minska ljudöverföringen från köket
 • Säkerställa taltydlighet i köket

Lösning

 • Använd ett ljudabsorberande tak från Hygienefamiljen för att sänka ljudnivån i köket.
 • Montera Hygiene väggabsorbenter för att öka taltydligheten och minska ljudöverföringen.
 • Om möjligt, placera väggabsorbenter i närheten av ljudkällorna

Produktrekommendationer

För bästa resultat rekommenderar vi en kombination av lösningar från listan nedan. Besök den motsvarande produktsidan som anges i tabellen för att identifiera vilken lösning som bäst passar dina behov.

Område och krav Undertakslösning Frihängande enheter Vägglösningar
Preparation, storage, portioning.
Stain protection, high pressure washing 2/year

Hygiene Performance Plus A
(Connect C3)

 - Hygiene Performance Wall
(Connect C3) 
Frying and boiling.
Dirt, grease and chemical resistance, daily high-pressure washing.
Hygiene Advance A 
(Connect C3)
 - Hygiene Advance Wall (Connect C3)

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

Broschyr

Hitta ljudabsorberande lösningar för alla hygienkrav i vår broschyr.

Ladda ner

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn