Akustiklösningar för utbildningslokaler

I utbildningssegmentet finns det tre faktorer du behöver ta hänsyn till för att lyckas:

Aktivitetsbaserad Akustisk Design

Aktiviteten i ett klassrum skiljer sig från en matsal, en korridor eller en sporthall. Varje utrymme i en skola behöver därför utformas utifrån:

  • aktiviteten som äger rum
  • människorna inblandade 
  • kvaliteter på själva utrymmet

Detta är vad vi på Ecophon kallar Aktivitetsbaserad Akustisk Design

1 Minska störningar från lågfrekvent bakgrundsbuller

2 Se till att hela skolan får den rätta akustiska behandlingen

3 Välj säkra produkter

Om du lyckas med detta innebär det många fördelar för både elever och lärare:

  • Ökad förståelse av tal
  • Bättre korttids- och långtidsminne
  • Lägre stressnivåer och blodtryck
  • Bättre läskunnighet och testresultat för studenter
  • Mindre röstproblem för lärare 

Kontakta oss

 


Martin Lindholm

Marknadschef - Ecophon Sverige

Skicka e-post till Martin>>

     


Broschyr

Läs mer om akustiklösningar i utbildningslokaler i vår broschyr

Ladda ner

Kontakta oss

 


Martin Lindholm

Marknadschef - Ecophon Sverige

Skicka e-post till Martin>>