Hörsal

Tala, lyssna och förstå

If a speaker amplification system is used it's important that it's adjusted to suit the individual needs of each auditorium or lecture hall. 

I stora föreläsningssalar är det viktigt att lärarens röst reflekteras så att det når hela publiken tydligt. För att uppnå detta bör det vara så lite distorsion som möjligt från ekon och bakgrundsbrus, speciellt lågfrekvent ljud från ventilation, projektorer och annan teknisk utrustning skall beaktas.

Vid denna typ av lokal bör akustiker konsulteras
.

Utmaning

  • Förbättra taltydlighet
  • Förbättra lyssnarkomfort
  • Ta bort ekon

Lösning:

  • Använd ett ljudabsorberande undertak med exceptionella absorptionsegenskaper för alla talfrekvenser
  • Skapa en talreflekterande zon i taket där föreläsaren normalt står
  • Montera väggabsorbenter på den bakre väggen
  • Kombinera med väggabsorbenter på sidoväggarna

Produktrekommendation   

 Produktkombination Lågfrekvens (125 HZ) Total akustisk prestanda

Slagtålighet/
hållbarhet
 

Inomhusluftkvalitet

Undertaksytskikt
5 5 3 5 Akutex™ FT


Rekommendationen är för just denna aktivitet och utrymme, baserat på en jämförelse mellan Ecophons produkter. Skalan som tillämpas varierar från 1 till 5 där 5 är den högsta poängen. För inomhusluftens kvalitet motsvarar siffran 5 Franska VOC A + och California Emission Regulation standard, och siffran 4 motsvarar Franska VOC A och M1 (Finska Emission Classification of Building Material). Gamma ytskikt används för talreflekterande zon.

 

Om högtalarsystem används är det viktigt att det anpassas till de individuella behoven hos varje auditorium eller föreläsningssal.

 

 

 

Kontakta oss

 


Martin Lindholm

Marknadschef - Ecophon Sverige

Skicka e-post till Martin>>

     

Ecophon Focus™ Ds

Financial University of Russian Federation - Ryssland

Läs mer

Kontakta oss

 


Martin Lindholm

Marknadschef - Ecophon Sverige

Skicka e-post till Martin>>