... / Utbildning / Klassrum / Förträffliga klassrum

Förträffliga klassrum

Ecophon Master™ + Extra Bass med Ecophon Akusto™ Wall och Ecophon Master™ Rigid + Extra Bass med Akusto Wall är designade för att uppnå den bästa möjliga ljudmiljön i klassrum. Men hur?

 

Wall-to-wall ceiling
Vägg till vägg-lösning

När du installerar en vägg till vägg-lösning från Ecophon som Master eller Master Rigid  kommer detta att kraftigt minska ljudnivåerna.

Men det kommer fortfarande att finnas påträngande lågfrekventa bakgrundsljud. Det finns bara ett sätt att ta itu med detta och det är att lägga till extra lågfrekvensabsorption (Extra Bass).

Extra Bass
Ecophon Extra Bass

Extra Bass är en unik, specialdesignad 50 mm lågfrekvensabsorbent som placeras ovanpå undertaket. Extra Bass ingår i båda systemen och bör omfatta 100 % dock lägst 50 % av takytan.

Men även med en vägg till vägg-lösning och Extra Bass, kommer ljudet fortfarande att studsa mot väggarna och skapa oönskade ekon. Problemet löses genom att använda Akusto Wall väggabsorbenter på den bakre väggen.


Akusto Wall väggabsorbenter

Akusto Wall absorberar ljud som annars skulle studsa mot väggarna och skapa ekon.

Vid grupparbeten kommer eleverna att tala i alla olika riktningar. Om klassrummet används på detta sätt är det att föredra att placera Akusto Wall på två intilliggande väggar.

 

Speech reflecting zone
Talreflekterande zoner

Slutligen, för att säkerställa en bra talarkomfort, inkluderar systemen också möjligheten att lägga till en liten talreflekterande zon i taket, ovanför den plats där läraren normalt står.

Detta gör att läraren kan höra sin egen röst tydligare och minskar därför risken att han eller hon överanstränger sin röst.

 

Slagtålighet

Klassrum är ofta både övervakade och oövervakade. Det kan därför vara en god idé att installera ett slagtåligt undertak. Master Rigid har ett extra förstärkt ytskikt och kan låsas i bärverket med patenterade Connect™ tillbehör. Men oroa dig inte, trots att undertaket är låst, kan det fortfarande demonteras så att du har tillgång till utrymmet ovanför.

 

Kontakta oss

 


Martin Lindholm

Marknadschef - Ecophon Sverige

Skicka e-post till Martin>>

     

Klassrum

Akustiklösningar och produktrekommendationer för klassrum

Läs mer

Aktivitetsbaserad Akustisk Design

Att tänka på för att skapa bästa möjliga ljudmiljö i utbildningslokaler

Läs mer

Kontakta oss

 


Martin Lindholm

Marknadschef - Ecophon Sverige

Skicka e-post till Martin>>