... / Akustiklösningar / Utbildning / Korridorer och allmänna ytor

Korridorer och allmänna ytor

Förflyttningar, kommunikation och koncentration

Nyckeln till att göra korridorer och allmänna utrymmen till bra ljudmiljöer är att förhindra ljud från att sprida sig.

Korridorer och allmänna ytor används ofta till flera olika aktiviteter. De används både som studiemiljöer och samtidigt ska människor förflytta sig där mellan klassrummen ofta under prat och stoj. Ljudet från alla dessa aktiviteter kommer att spridas över hela utrymmet och kan också tränga in i angränsande klassrum

Utmaning

  • Minska ljudnivåerna
  • Förhindra att ljud sprider sig

Lösning

  • Använd ett ljudabsorberande undertak med bra ljudabsorption och med en hög effektivitet i att reducera  ljudutbredning
  • Lägg till väggabsorbenter där det behövs och är möjligt

Produktrekommendation

 Produktkombination Total akustisk prestanda Slagtålighet / hållbarhet  Inomhus - luftkvalitet Undertaks-ytskikt
Tak:Super G 20 mm och Vägg: Akusto Wall
5 5 4 Super G
5 4 5 Förstärkt Akutex™ FT
Tak: Focus och
Vägg: Akusto Wall
5 3 5 Akutex™ FT

Rekommendationen ovan är för just denna aktivitet och utrymme, baserat på en jämförelse mellan Ecophons produkter. Skalan som tillämpas varierar från 1 till 5, där 5 är den högsta poängen. För inomhusluftens kvalitet motsvarar siffran 5 Franska VOC A + och California Emission Regulation standard och siffran 4 motsvarar Franska VOC A och M1 (Finska Emission Classification of Building Materials). Kontakta oss

 


Martin Lindholm

Marknadschef - Ecophon Sverige

Skicka e-post till Martin>>

     

Rodkilde skola

Ecophon Akusto™ Wall C, Ecophon Focus™ Ds, Ecophon Solo™ Rectangle

Läs mer

Kontakta oss

 


Martin Lindholm

Marknadschef - Ecophon Sverige

Skicka e-post till Martin>>