Akustiklösningar för sjukvård

Det finns tre faktorer som du behöver tänka på för att uppnå en god ljudmiljö i vårdlokaler:

Aktivitetsbaserad Akustisk Design

Aktiviteten i ett behandlingsrum är annorlunda än i ett gemensamt utrymme, en korridor eller ett väntrum. Därför måste varje utrymme i vårdlokaler utformas utifrån:

  • aktiviteten som äger rum
  • de människor som är inblandade
  • kvaliteten på själva utrymmet

Det är vad vi på Ecophon kallar Aktivitetsbaserad Akustisk Design

1Ge plats för återhämtning - håll ljudnivån nere

2Säkerställ att rummen stödjer kommunikation - fokus på taltydlighet

3Se till att de akustiska produkterna uppfyller hygieniska krav

Om du uppfyller detta innebär det många fördelar för både patienter och personal:

  • Sänkt blodtryck
  • Förbättrad sömnkvalitet
  • Minskat intag av smärtstillande
  • Förbättrad kommunikation
  • Minskad stresss
  • Förbättrad patientsäkerhet
  • Ökad välbefinnande bland personalen, prestation och trivsel

Relaterade artiklar

Kontakta oss

Maria Quinn
 


Maria Quinn

Konceptutvecklare Vårdmiljöer

Skicka e-post till Maria>>

Följ @Ljudakuten

Ring Maria 042-17 98

     

Broschyr

Hitta mer användbar fakta och information i vår broschyr "Enhance care and recovery with Activity Based Acoustic Design". 

Ladda ner

Inomhusluftkvalitet och sjukvård

Inomhusluftens kvalitet påverkar välbefinnandet för sjukvårdspersonal och patienter.

Läs mer

Ljud i Vårdmiljö

Ljudmiljön påverkar kraftigt patientens förmåga till återhämtning och läkning samt personalens arbete i sjukvården.

Läs mer

Kontakta oss

Maria Quinn
 


Maria Quinn

Konceptutvecklare Vårdmiljöer

Skicka e-post till Maria>>

Följ @Ljudakuten

Ring Maria 042-17 98