... / Akustiklösningar / Sjukvård / Administrativa ytor

Administrativa ytor

Att koncentrera sig bland andra

I administrativa utrymmen, såsom öppna kontorslandskap, cellkontor, konferensrum och vårdpersonalens arbetsrum, måste personalen kunna utföra ett antal olika uppgifter under dagen. Läkarsekreterare delar ofta rum med varandra och behöver ha en säkerställd god ljudmiljö för att korrekt uppfatta diktat och föra in dessa i patientjournalen.

Man bör planera för god akustik i de administrativa utrymmena som annars lätt får stigande ljudnivåer och störda och distraherade medarbetare.  

Utmaning

  • Att stödja koncentrationen för krävande uppgifter
  • Hålla nere ljudnivån och förhindra att ljudet sprids ut i de öppna planlösningarna
  • I mindre utrymmen - tänka på avskildhet, förbättra kommunikation och undvika ekon

Lösning

     För öppna planlösningar:

  • Ett ljudabsorberande undertak med goda absorptionsegenskaper i talfrekvenserna
  • Väggabsorbenter
  • Ljudabsorberande skärmar för att dela av utrymmena
  • Nedsänkta frihängande enheter ovanför arbetsplatserna

     För små utrymmen:

  • Bra ljudisolering
  • Ett ljudabsorberande undertak
  • Väggabsorbenter på två intilliggande väggar

Akustiska omständigheter

Rekommenderade produkter för administrativa områden

Kontakta oss

Maria Quinn
 


Maria Quinn

Konceptutvecklare Vårdmiljöer

Skicka e-post till Maria>>

Följ @Ljudakuten

Ring Maria 042-17 98

     

Broschyr

Hitta mer användbar fakta och information i vår broschyr "Enhance care and recovery with Activity Based Acoustic Design". 

Ladda ner

Kontakta oss

Maria Quinn
 


Maria Quinn

Konceptutvecklare Vårdmiljöer

Skicka e-post till Maria>>

Följ @Ljudakuten

Ring Maria 042-17 98