... / Akustiklösningar / Sjukvård / Akutmottagning

Akutmottagning

Säker prestanda i en stressande situation

Akutmottagningar har i regel stora öppna planlösningar. Där rör sig vanligen mycket människor: sjuksköterskor, läkare, patienter och dennes familjer. Dessutom ligger akutmottagningen oftast i anslutning till ambulansinfarten, operationsavdelningen och akutröntgen.

Höga ljudnivåer är mycket vanliga och studier visar att de flesta medicinska fel på en akutmottagning beror på brister i kommunikationen.

Utmaning

  • Möjliggöra avskildhet
  • Minska trauma och stress för patienter
  • Förbättra förutsättningar till god kommunikation för personalen
  • Sänka ljudnivån och korta ljudutbredningen

Lösning

  • Använd ett ljudabsorberande undertak med goda absorptionsegenskaper som effektivt sänker ljudnivån och kortar ljudutbredningen 
  • Installera väggabsorbenter där det är möjligt för bästa ljudkomfort
  • Använd ljudisolerande och ljudabsorberande skärmar för att förbättra avskildheten och skapa rum i rummet

Akustiska omständigheter

Rekommenderade produkter för akutmottagningar

Kontakta oss

Maria Quinn
 


Maria Quinn

Konceptutvecklare Vårdmiljöer

Skicka e-post till Maria>>

Följ @Ljudakuten

Ring Maria 042-17 98

     

Broschyr

Hitta mer användbar fakta och information i vår broschyr "Enhance care and recovery with Activity Based Acoustic Design". 

Ladda ner

Kontakta oss

Maria Quinn
 


Maria Quinn

Konceptutvecklare Vårdmiljöer

Skicka e-post till Maria>>

Följ @Ljudakuten

Ring Maria 042-17 98