... / Akustiklösningar / Sjukvård / Korridorer och sjuksköterskestationer

Korridorer och sjuksköterskestationer

En bekväm väg till återhämtning

Korridorer kan vara bullriga och stökiga utrymmen, ljud sprider sig lätt långt och intill angränsande vårdrum. En stor del av kommunikationen mellan personal sker i korridorerna.

På grund av sin avlånga form, färdas ljudet fort och långt och når in i alla rum som ligger i direkt anslutning till korridoren. Ofta ligger öppna sjuksköterskestationer i korridorerna och dessa riskerar att utsättas för onödigt höga bullernivåer samtidigt som sekretessen ska upprätthållas.

Utmaning

  • Minska hur långt ljudet sprider sig 
  • Sänka ljudnivåer
  • Förbättra möjlighet till god kommunikation vid sjuksköterskestationerna

Lösning

  • Använd ljudabsorberande undertak med goda absorptionsegenskaper som även kortar ljudutbredningen
  • Lägg till väggabsorbenter där det är möjligt för att reducera reflekterande ljud
  • Nedsänkta ljudabsorberande frihängande enheter placeras direkt ovanför sjuksköterskestationen och väggabsorbenter i direkt anslutning kommer att öka taltydligheten och minska ljudutbredningen

Akustiska omständigheter

Rekommenderade produkter

Kontakta oss

Maria Quinn
 


Maria Quinn

Konceptutvecklare Vårdmiljöer

Skicka e-post till Maria>>

Följ @Ljudakuten

Ring Maria 042-17 98

     

Broschyr

Hitta mer användbar fakta och information i vår broschyr "Enhance care and recovery with Activity Based Acoustic Design". 

Ladda ner

Kontakta oss

Maria Quinn
 


Maria Quinn

Konceptutvecklare Vårdmiljöer

Skicka e-post till Maria>>

Följ @Ljudakuten

Ring Maria 042-17 98