... / Akustiklösningar / Sjukvård / Pedagogiska utrymmen

Pedagogiska utrymmen

Att höra är grunden till att förstå

Pedagogiska utrymmen, såsom föreläsningssalar och konferensrum, är viktiga för kunskapsöverföring. Det är avgörande att lärarens röst når ut tydligt till hela publiken utan förvrängning av rösten samtidigt som det bör vara så lite störande bakgrundsljud som möjligt.

Utmaning

  • Förbättra taltydligheten
  • Förbättra lyssnarkomforten
  • Förbättra talarkomforten

Lösning

  • Använd ett ljudabsorberande undertak med de bästa absorptionsegenskaper vid alla frekvenser. För att ytterligare förbättra lyssnarkomforten är det viktigt att tänka på bra prestanda vid låga frekvenser (125 Hz)
  • Väggabsorbenter på den bakre väggen mitt emot talaren för att förbättra taluppfattbarheten genom att minska reflektioner
  • I större föreläsningssalar bör en zon med ett reflekterande ytskikt läggas till i taket för att säkerställa att lärarens röst når till de bakre delarna av rummet

Akustiska omständigheter

Rekommenderade produkter för pedagogiska utrymmen

Kontakta oss

Maria Quinn
 


Maria Quinn

Konceptutvecklare Vårdmiljöer

Skicka e-post till Maria>>

Följ @Ljudakuten

Ring Maria 042-17 98

     

Broschyr

Hitta mer användbar fakta och information i vår broschyr "Enhance care and recovery with Activity Based Acoustic Design". 

Ladda ner

Kontakta oss

Maria Quinn
 


Maria Quinn

Konceptutvecklare Vårdmiljöer

Skicka e-post till Maria>>

Följ @Ljudakuten

Ring Maria 042-17 98