... / Akustiklösningar / Sjukvård / Specialistavdelning

Specialistavdelning

När vi kräver den allra bästa vården

Det finns många specialistavdelningar på ett sjukhus där man måste ta hänsyn till både akustiken och hygienkrav, såsom operationssalar, intensivvårdsavdelningar, förlossningsavdelningar och laboratorier.

Maskinljud och höga ljudnivåer kan vara stressande för både patienter och personal. Personalen måste kunna fatta snabba beslut, baserat på korrekt information. Buller från utrustning kan försvåra uppgiften att upptäcka och analysera larm, vilket gör arbetsmiljön mer krävande och kan leda till ökad stress. 

Utmaning

  • På ett effektivt sätt minska störningen från utrustning
  • Att hålla de allmänna ljudnivåerna låga
  • Förbättra kommunikationen mellan personal

Lösning

  • Använd ett högpresterande ljudabsorberande undertak med lämpliga hygieniska egenskaper, partikelavvisande yta och/eller lufttäthet
  • Installera väggabsorbenter för att minska horisontella reflexer och förbättra taluppfattbarheten

Akustiska omständigheter

Rekommenderade produkter för specialistavdelningar

Kontakta oss

Maria Quinn
 


Maria Quinn

Konceptutvecklare Vårdmiljöer

Skicka e-post till Maria>>

Följ @Ljudakuten

Ring Maria 042-17 98

     

Broschyr

Hitta mer användbar fakta och information i vår broschyr "Enhance care and recovery with Activity Based Acoustic Design". 

Ladda ner

Kontakta oss

Maria Quinn
 


Maria Quinn

Konceptutvecklare Vårdmiljöer

Skicka e-post till Maria>>

Följ @Ljudakuten

Ring Maria 042-17 98