... / Akustiklösningar / Sjukvård / Specialistavdelningar

Specialistavdelningar

När vi kräver den allra bästa vården

Det finns många specialistavdelningar på ett sjukhus där man måste ta hänsyn till både akustik och hygienkrav, såsom operationssalar, intensivvårdsavdelningar och akutmottagningar.

Miljön på specialistavdelningar kan vara ganska stressande både för patienter och personal. Personal behöver snabbt fatta beslut, vilket ökar behovet av god kommunikation. Buller från utrustning stör inte bara patienterna; det gör också personalen jobb mer krävande och leder till ökad stress. 

Akustisk utmaning

Inkluderade vårdrum

 • Operationssalar
 • Radiologi
 • Förlossningsrum
 • Neonatalavdelning
 • Infektionsavdelning
 • Kemoterapi/Större brännskador/Hudtransplantat
 • Akutmottagning
 • Intensivvård
 • Effektivt minska störning från utrustning
 • Minska de höga ljudnivåerna
 • Förbättra kommunikation mellan personal
 • Förbättra efterbehandling av sömn

Hygienisk utmaning

 • Typ av fläck: Damm, kroppsvätskor och bakterier
 • Rengöringsfrekvens: Frekvent eller daglig
 • Typ av städning: Kemtvätt, våtavtorkning, desinfektion och ångrengöring
 • Övrigt: Hög efterfrågan på luftkvalitet

Lösning

 • Använd ett ljudabsorberande undertak med lämpliga hygieniska egenskaper
 • Applicera väggabsorbenter för att ytterligare minska ljudet och förbättra taltydligheten.

Rekommenderade produkter för specialistområden

För bästa resultat rekommenderar vi en kombination av lösningar från listan nedan. Besök den motsvarande produktsidan som anges i tabellen för att identifiera vilken lösning som bäst passar dina behov.

Undertakslösningar Frihängande enheter Vägglösningar
Hygiene Advance A  - Hygiene Advance Wall
Hygiene Protec A    
Hygiene Labotec Ds    
Hygiene Labotec Air A     
Hygiene Performance A    

Kontakta oss

Maria Quinn
 


Maria Quinn

Konceptutvecklare Vårdmiljöer

Skicka e-post till Maria>>

Följ @Ljudakuten

Ring Maria 042-17 98

     

Broschyr

Hitta mer användbar fakta och information i vår broschyr "Enhance care and recovery with Activity Based Acoustic Design". 

Ladda ner

Kontakta oss

Maria Quinn
 


Maria Quinn

Konceptutvecklare Vårdmiljöer

Skicka e-post till Maria>>

Följ @Ljudakuten

Ring Maria 042-17 98