Arkitektur som bryter mot normen

Victorian Pride Centre i Melbourne, Australien, har en djärv, okonventionell arkitektur som både sticker ut och smälter in i omgivningen. Byggnaden har ett inkluderande uttryck, både bildligt och bokstavligt talat. Här huserar flera olika organisationer och verksamheter, som alla hyllar mångfald och inkludering samt strävar efter att överbrygga klyftan mellan HBTQI+-gemenskapen och övriga samhället. Det är Australiens första center byggt för detta ändamål.

Projekt: Victorian Pride Centre
Plats: Melbourne, Australien
Arkitekter: Grant Amon Architects och Brearley Architects & Urbanists

Grant Amon Architects och Brearley Architects & Urbanists vann tävlingen om att få utforma byggnaden. Lokalsamhället och de tänkta användarna involverades redan tidigt i projektet.

format_quote

Målet har varit att skapa en arkitektur utan hinder och trösklar, som kan bidra till gemenskap och förståelse i samhället.

Grant Amon, arkitekt på Grant Amon Architects

– Målet har varit att skapa en arkitektur utan hinder och trösklar, som kan bidra till gemenskap och förståelse i samhället, säger Grant Amon.

Victorian Pride Centre är en robust byggnad med ett starkt, skyddande skal av betong. Tillgänglighet är ett genomgående tema både in- och utvändigt, med stora glaspartier ut mot gatan som öppnar upp och ger ett välkomnande intryck. Inuti byggnaden känner man sig omsluten och trygg. Den ovala mittdelen är hela 18 meter hög och har en spektakulär design som ramar in det öppna trapphuset, förstärker den omslutande känslan och samtidigt fungerar som ett nav för hela byggnaden.

Välvt tak med en yta av akustikputs
Närbild på det välvda taket med akustikputs
Den ovala mittdelen i Victorian Pride Centre

En byggnad med betong från golv till tak innebär stora utmaningar och ställer höga krav på akustiklösningarna. Ljudmiljön har varit en viktig fråga som man har arbetat med på flera olika sätt. Arkitekterna har skapat ett system av stora tunnlar eller "rör" som binder samman byggnadens olika delar. Utöver vanliga ljudabsorbenter på tak och väggar krävdes det därför formbara akustiklösningar till dessa välvda ytor.

format_quote

Fade var den enda produkten som uppfyllde våra krav på både akustik och estetik. Akustikputs är ett flexibelt material som ger arkitekten större frihet.

Grant Amon, arkitekt på Grant Amon Architects

Ljudingenjören föreslog Ecophon Fade™, som skulle visa sig vara ett lyckat val. Ytan på de imponerande välvda taken täcktes med 25 mm akustikputs, medan de rundade väggarna i galleriet försågs med ett mer hållfast putsmaterial som ger ökad flexibilitet vid olika typer av konstutställningar.

– Fade akustikputssystemet var faktiskt den enda produkten som uppfyllde våra krav på både akustik och estetik. Akustikputs är ett flexibelt material som ger arkitekten större frihet, säger Grant Amon.

Den råa industrikänslan mjukas upp av trädetaljer och färgat kakel i de allmänna utrymmena. Men överlag är inredningen inte särskilt färgstark. Den som förväntar sig att mötas av regnbågens alla färger lär bli besviken. Arkitekterna har i stället överlåtit åt användarna att uttrycka sig själva och sätta färg på lokalerna.

Projektets tema har varit "building the unfinished", det vill säga att skapa en flerbottnad upplevelse som hela tiden förändras i den pågående kampen för jämställdhet, frihet och gemenskap.