Ecophon - A Sound Effect On People / Inspiration / BB Sophia, Sophiahemmet, Stockholm

BB Sophia, Sophiahemmet, Stockholm

" Vi är ytterst angelägna om att få en så god ljudmiljö som möjligt för de för tidigt födda barnen."

Siri Lilliesköld, Vårdutvecklare, Neonatalavdelningen

 

Fakta om projektet: BB Sophia, Sophiahemmet, Stockholm

Beställare: Praktikertjänst

Arkitekt: Reflex Arkitekter

Byggår: 2012-2013

Produkter: Ecophon Focus™, Ecophon Gedina™, Ecophon Hygiene™ Performance

 

Sveriges största privata sjukhus

Det är säkert att föda barn i Sverige, vi har en god och säker förlossningsvård. Den främsta skillnaden mot situationen i utvecklingsländer är vår höga levnadsstandard, goda mödravård och kommunikationer till välfungerande förlossningskliniker.

BB Sophia är beräknat att tillföra Stockholm ca 4000 nya förlossningsplatser per år. Ett tillskott som Stockholm i och med att staden växer, kommer att vara i stort behov av. Praktikertjänst har planerat för en förlossningsklinik där trygghet, delaktighet och hög medicinsk kvalitet ska genomsyra verksamheten. Här finns förlossningsavdelning, avdelning för nyfödda barn, en neonatalavdelning och barnakutrum på varje våningsplan i anslutning till operationssalar och förlossningsrum.

En läkande ljudmiljö prioriteras

I stort sett alla utrymmen på BB Sophia har ett heltäckande akustiktak för att dämpa störande ljud. Ljudmiljön har beaktatas i relation till den aktivitet som ska fortgå i de olika rummen. I de gemensamma köksutrymmena, som ska delas av de inlagda familjerna, har man planerat akustiktak för att dämpa ljud av slammer och möjligöra trivsamt umgänge.

Förlossningsrummen är vackert inredda i vinkel med utblick mot grönskande natur, medicinteknisk apparatur har dolts i vägginredning och varje rum har ett eget badkar för den förlösande kvinnan. Att arbeta med alla sinneintryck på detta vis stödjer patienterna i det ansträngande förlossningsarbetet.

Hörselnedsättning vanligare hos prematura barn

Neonatalavdelningen är högt prioriterad med hänsyn till de för tidigt födda barnens utsatthet. Ljudnivåer i och kring kuvöser är mycket höga och rummet kräver högsta möjliga dämpning. På BB Sophia planerar man förutom extra mycket absorberande undertak även ljudabsorberande och ljuddämpande skärmar.

BB Sophia slår upp sina dörrar våren 2014. BB Sophia innebär ett ytterligare steg framåt för delaktighet och kontinuitet för den gravida och nyblivna mamman och en optimal start för familjelivet.

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn