Ecophon - A Sound Effect On People / Inspiration / Pålsjö Park Korttidsboende

Pålsjö Park Korttidsboende, Helsingborg

Produkter:

"Vi har prioriterat en god ljudmiljö även i trapphuset då vi gångtränar många gäster här innan hemgång - vi är helt beroende av att kommunikationen fungerar väl då!"

Marie Abrahamsson, Gruppledare

 

Fakta om projektet: Pålsjö Park Korttidsboende, Pålsjö Park Boende, Helsingborg

Beställare: Kärnfastigheter

Arkitekt: Creacon HKAB

Byggår: 2010-2011

Produkter: Ecophon Focus™ E

 

Vackert beläget i grönskande område

Pålsjö Park Korttidsboende består av 54 ombyggda lägenheter med 66 platser och en ny tillbyggnad, Pålsjö Park Boende, med 60 lägenheter. Vårdboendet är vackert beläget i Pålsjö skog. Byggnaderna omfattar två våningsplan och ett souterrainplan på en total yta av ca 10 000 kvm. Stor kraft har lagts vid att på ett elegant sätt bygga ihop den äldre delen med den nya och detta har man verkligen lyckats med arkitektoniskt. En målsättning har också varit att skapa en energisnål anläggning. Bland annat är isoleringen kraftigare än vanligt och i den nya delen beräknas energiförbrukningen bli 30 procent lägre än vad som krävs enligt Boverkets byggregler.

Avancerade tekniska lösningar

Pålsjö Park Korttidsboende är något av en föregångare vad gäller att använda ny smart teknik i omsorgen om de äldre och sjuka. De boende har ett armband som gör att när de närmar sig sin egen dörr till rummet låses dörren automatiskt upp för dem. Sändare utplacerad i byggnaden larmar till personal om någon patient som är förvirrad rör sig för långt bort eller är på väg ut genom ytterdörrar. Smarta system har använts för att minska många av de risksituationer som kan uppstå

Materialvalen är genomgående akustiktak i hela byggnaden. Ljudmiljön känns behaglig och dämpad och möjliggör samtal runt middagsborden även för de äldre som har lite sämre hörsel och kan ha svårt att urskilja tal från bakgrunds-ljud. Man har också prioriterat god ljudmiljö i ytor såsom träningslokaler för rehabilitering och personalens lunchrum. Vid val av både möbler och väggdekorationer har man valt produkter som har gynnsam påverkan på ljudet.

Trapphusen utnyttjas effektivt

Många gäster på korttidsboenden behöver gångträna innan de kan flytta hem igen och detta gör man bland annat i trapphusen. Det är av största vikt för både personal och gäst att man kan tala obehindrat under träningen och detta brukar vara svårt i ekande trapphus med lång efterklangstid. Pålsjö Park Korttidsboende har dock löst detta genom att prioritera akustiktak även i dessa utrymmen och man är verkligen nöjd med resultatet.

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn