Ecophon - A Sound Effect On People / Inspiration / Sol Plaatjie Universitet

Sol Plaatjie Universitet

Projekt: Sol Plaatjie Universitet

Land/stad: Sydafrika / Kimberley

Arkitekt: Savage och Dodd Architects

Installatör: Trencon

Fotograf: Tristan McLaren

Sol Plaatjie är ett nytt statsuniversitet i provinsen Northern Cape. Universitetsbyggnaden använder TABS (termiskt aktiverade byggsystem) teknologi. Arkitekterna och projektgruppen har skapat ett modernt och inspirerande campus som möter de utmaningar och krav som ställs på en inlärningsmiljö. För att skapa akustiskt goda förhållanden installerades ett urval av frihängande enheter och väggabsorbenter.

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn

Inspiration

Hitta fler inspirerande referenser och fallstudier med Ecophons produkter

Visa mig!

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn