Ecophon - A Sound Effect On People / Kunskap / 7 perspektiv på hur man skapar en arbetsplats med fokus på människan

7 perspektiv på hur man skapar en arbetsplats med fokus på människan

7 perspektiv på hur man skapar en arbetsplats med fokus på människan

Hur kan vi skapa en ändamålsenlig arbetsplats? Det var den övergripande frågan vid det internationella seminariet Human Centric Workplaces, som hölls i Stockholm i november 2016. Sju experter drog samma slutsats: Det finns ingen universallösning

Dr. Nigel Oseland

Dr. Nigel Oseland,arbetsplatsstrateg och forskare, pratade om psykoakustik.

Det är därför som den här typen av seminarier och konferenser är så viktiga. Branschen måste helt enkelt få input från olika experter och forskare, med olika synpunkter och perspektiv på hur vi kan göra våra arbetsplatser till produktiva, attraktiva och hälsosamma miljöer.

– Det är synd att vi inte skapar arbetsplatser där vi kan blomma ut, sa Nigel Oseland i sitt öppningsanförande om psykoakustik.

Nigel Oseland är arbetsplatsstrateg och forskare. Han har gjort en studie om psykoakustik – hur ljudet påverkar människan fysiskt, fysiologiskt och psykologiskt. Psykoakustik handlar inte bara om hur vi uppfattar ljudet, utan också om hur vi tolkar det och reagerar på det. Han påpekade att ljudnivån bara är 25 procent av det vi uppfattar som buller. Resten är psykologiska faktorer, beroende på sammanhang och attityd

Känna till personligheter

Nigel Oselands studie visar att 65 procent tycker att buller påverkar dem negativt. 
– Det är inget bra resultat, med tanke på att det bara behövs en femprocentig förbättring av produktiviteten för att betala för hela byggnaden
.

En femprocentig förbättring av produktiviteten kan betala för hela byggnaden

 

 

Majoriteten av talarna betonade vikten av att känna till de anställdas personligheter. Nigel Oseland använde extroverta och introverta personer som exempel.
– Extroverta personer vill utföra enkla uppgifter i en livlig och stimulerande miljö. Introverta personer söker sig i stället till en lugn miljö. Det krävs alltså olika miljöer för att alla ska trivas.

De flesta människor, oavsett personlighetstyp, tycker bäst om att arbeta i sin hemmiljö.
– Det stärker kontrollkänslan. Därför behöver vi lära oss hur vi kan plocka ut det bästa i våra hemmiljöer och överföra det till arbetsplatsen
.

 

Anicee Bauer

Anicee Bauer, designforskare, presenterade konceptet Healing Offices.

Fokus på glädje och välbefinnande

Anicee Bauer från det holländska designföretaget D/Dock, presenterade konceptet ”Healing Offices”. Tidigare var det effektivitet och organisatoriska behov som styrde kontorens planering och inredning, utifrån ett industriellt perspektiv. Akustiken i dagens öppna kontorslandskap leder till problem som koncentrationssvårigheter och brist på avskildhet.

– Arbetsbelastning och stress är de främsta orsakerna till sjukfrånvaro, och utbrändhet blir allt vanligare. En lösning är att använda kontorsmiljön för att hjälpa medarbetarna hitta sin naturliga balans, enligt Anicee Bauer.
– Vi bör inte fokusera på effektivitet, utan på glädje och välbefinnande. Personalkostnader utgör 90 procent av ett företags totala kostnader. Men bara 13 procent av de anställda känner sig engagerade. Det finns en stor obalans här.

Alla arbetsplatser borde använda forskning och undersökningar för att skapa en evidensbaserad design.
– Börja med att ställa rätt frågor, så får du rätt svar för just ditt företag. Bara för att något funkar på ett företag är det inte säkert det funkar hos er

Krävande med många bollar i luften

Yvette Tietema

Yvette Tietema, konceptutvecklare på Saint-Gobain Ecophon, satte hjärnan i fokus.

Yvette Tietema, konceptutvecklare på Saint-Gobain Ecophon, satte hjärnan i fokus, eftersom kontorsarbetare också kan anses vara ”hjärnarbetare”. Att ha många bollar i luften, vilket alla inte klarar av, innebär att växla fram och tillbaka mellan olika uppgifter. Bara själva växlandet kräver 30–40 procent av vår hjärnkapacitet. Därför är det nödvändigt att minska antalet växlingar, vilket betyder att akustikmiljön blir allt viktigare. Och 70 procent av alla kontorsarbetare är missnöjda med akustiken på sin arbetsplats.

– Det påverkar hjärtfrekvensen, skapar stress och minskar viljan att samarbeta. Vi blir lite mindre trevliga i en dålig akustikmiljö

Respektera olika personligheter

Yvette Tietema använde ett guldägg som en metafor för hög produktivitet. Inuti ägget finns fysisk, funktionell och, framför allt, psykologisk komfort. 75 procent av vår upplevda komfort är psykologisk. Inre faktorer som personlighet är därför viktiga för känslan av psykologisk komfort.

– Vi måste respektera att det finns olika personligheter på arbetsplatsen, precis som i privatlivet. Människors upplevelser och därmed produktivitet kan vara väldigt olika trots att de befinner sig i samma ljudmiljö och situation.

Yvette Tietema nämnde zonindelning som ett sätt att erbjuda olika utrymmen för olika uppgifter och personligheter och därmed minska antalet växlingar. Det är en av lösningarna i konceptet ”aktivitetsbaserad akustisk design”, som bygger på utvärderingar och expertutlåtanden.
– Vi måste inte arbeta i bås för att vara produktiva. Men man ska inte heller behöva välja mellan att vara uttråkad eller utbränd, sammanfattade Yvette Tietema

Karl Ryberg

Karl Ryberg är expert på de psyko-medicinska effekterna av ljus och berättade hur vi påverkas av ljus på arbetsplatsen.

Hur vi påverkas av ljus

Karl Ryberg är expert på de psyko-medicinska effekterna av ljus. Han tog med publiken på en resa genom ljusets historia, och berättade hur vi påverkas av ljus på arbetsplatsen.

Det första artificiella ljuset som människan uppfann var elden. Nu kunde vi stanna uppe längre på kvällarna.
– Det är därför man undviker att ha orange färg på kontoret – det är en kvällsfärg som gör oss trötta. Blått, däremot, är den färg himlen har på dagen och signalerar att det är dags att vakna.

Karl Ryberg berättade att ljuset påverkar vår hälsa och därmed vår produktivitet:
– Reptilhjärnan är extremt ljuskänslig. Och den kontrollerar produktionen av hormoner, så ljus är direkt kopplat till vår hälsa. Därför är det viktigt med ljus av hög kvalitet

Distribuerade team kräver bättre ledare

Exempel på nya arbetssätt är distansarbete, agilt arbete, flexibelt arbete, mobilt arbete och arbete hemifrån. Kärt barn har många namn. Betydelsen kan variera, men alla dessa begrepp innebär att man tillbringar en avsevärd tid borta från det traditionella kontoret, chefer och medarbetare.

Laura Hambley, grundare av konsultföretaget Work EvOHlution, har sammanfattat alla dessa fenomen med en övergripande term: distribuerade team. Hon har också studerat vilka egenskaper och kvalifikationer som krävs för att leda sådana team.

Att utvärdera och utveckla människor bör vara en viktig del av allt förändrings- och förbättringsarbete. 

– 83 procent av alla företag erbjuder någon typ av distribuerat arbete, men bara 40 procent av medarbetarna får vägledning. Så vi behöver bättre ledare, eftersom distansarbete innebär större utmaningar vad gäller ledarskap.

En av Laura Hambleys slutsatser var att den mänskliga aspekten av distribuerade arbetsplatser ofta glöms bort.
– Att utvärdera och utveckla människor bör vara en viktig del av allt förändrings- och förbättringsarbete

Personas möjliggör en arbetsmiljö med fokus på människan

Personas, d.v.s. modeller för vissa grupper av människor, används ofta inom marknadsföring. Men inom arbetsplatsdesign är det ett relativt nytt koncept, framtaget av Eelco Voogd, grundaren av det nederländska konsultföretaget WPA Analytics.

Den stora fördelen här, jämfört med kundpersonas, är att man känner till individerna bakom varje persona på jobbet. De kan alltså kopplas till verkliga personer.

– För att skapa en optimal arbetsmiljö med fokus på människan krävs det att man skaffar sig en förståelse för sina medarbetare genom att studera dem, förklarade Eelco Voogd. Hur använder de sin utrustning, hur samarbetar de, hur engagerade är de, vilka sociala profiler har de, i vilken fas i livet befinner de sig

Våra sju sinnen

Tania Barney

Tania Barney, arbetsterapeut, pratade om sensorisk bearbetning inom arbetsplatsdesign.

Tania Barney, arbetsterapeut från Sensory Intelligence Consulting, var den sista talaren på seminariet. Hon pratade om sensorisk bearbetning inom arbetsplatsdesign, eller hur hjärnan hanterar sinnesinformation och hur detta tillämpas på arbetsplatsen.

I skolan har vi fått lära oss att vi har fem sinnen: syn, hörsel, känsel, lukt och smak. Men inom neurovetenskapen har man lagt till två rörelsesinnen, som kan beskrivas som ”regleringssinnen”. Dessa har främst med uppmärksamhet och koncentration att göra – och är därmed väldigt intressanta när man skapar ändamålsenliga arbetsplatser. För att förstå vår sensoriska förmåga måste vi förstå hur hjärnan fungerar.

– Hjärnan kan delas in i två delar: den övre och nedre. Det är den övre delen som gör att vi kan tänka, lära oss och prestera. Den nedre delen är omedveten, okontrollerad och intuitiv. Det är känslohjärnan, som styr uppmärksamhet, känslor och beteende. Och 80 procent av hjärnans aktivitet sker i den nedre, sensoriska delen

Behovet av sensoriska profiler

I stället för introverta och extroverta personer använde Tania Barney ett träd som exempel, med tre olika personligheter baserade på vår sensoriska förmåga: blad, rötter och stam. Blad är sensoriska sökare i den extroverta änden av skalan, rötter är känsliga för sinnesintryck och alltså mer introverta och stammar någonstans mitt emellan. Med utgångspunkt från detta exempel presenterade Tania Barney sensoriska lösningar för arbetsplatsen.

– Bladen gillar variation. De trivs bäst i händelsernas centrum och behöver röra på sig med jämna mellanrum. Rötterna däremot föredrar att ha en fast arbetsplats, gärna i ett hörn. De presterar bättre på platser där det inte är så mycket liv och rörelse.

Enligt Tania Barney blir rötterna ofta förbisedda i dagens öppna kontorslandskap.

– Det måste finnas en symbios mellan människor och miljö och en hänsyn till de neurofysiologiska aspekterna. Det ger positiva effekter på prestation, produktivitet och välbefinnande.

Kommentar: Human Centric Workplaces anordnades i Stockholm den 30 november 2016 av Ecophon, IFMA, Workplace Evolutionaries och GoToWork. 

Text: Lars Wirtén

Omslagsfoto: Anette Persson

Top

Kontakta oss

Saint-Gobain Ecophon AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Hyllinge som utvecklar, tillverkar och levererar akustiktak och väggabsorbenter.
 
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500 
265 03 Hyllinge
 
Tel vx: 042-17 99 00
 
Order
Tel: 042-17 99 97
 
Teknisk Support
Tel: 042-17 99 90
 
 
 Facebook   |  You Tube   |  Twitter  |  LinkedIn